Javna dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 4553/11 k.o. 1520 Štale

24. 5. 2023 Maja J. 147
24.05.2023
Javne dražbe
12.06.2023 do 00:00
478-33/2023
24.05.2023
Maja Juranić