Pregled gospodarstva v Občini Metlika skozi zgodovino do leta 1991