Javno naznanilo o javni razgrnitvi predlogov zaščite in reševanja

20. 9. 2022 Barbara V. 27
20.09.2022
Javna naznanila in razgrnitve
20.10.2022 do 23:59
846-1/2022-34
20.09.2022
Minka Pezdirc
minka.pezdirc@metlika.si
07 36 37 417
Pripombe na javno objavo