OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT »SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA GOSPODARSKO CONO GRADAC – SD OPPN GRADAC«

12. 9. 2022 Barbara V. 213
12.09.2022
Objave in pozivi
12.11.2022 do 23:59
350-80/2016-158
12.09.2022
Tanja Slobodnik
07 36 37 418