Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. 478-28/2021 z dne 29.4.2021.

3. 5. 2021 Maja J. 46
03.05.2021
Namere, odločbe, pobude
02.06.2021 do 00:00
478-28/2021
29.04.2021
Maja Juranić
maja.juranic@metlika.si
07 36 37 401