JAVNI RAZPIS za izbiro izvajalca gradnje za objekt "CESTNA RAZSVETLJAVA V NASELJU DRAŠIČI"

6. 4. 2021 Duška B. 63
06.04.2021
Javna naročila
23.04.2021 do 09:00
06.04.2021
JN002060/2021-W01
Povezava
371-106/2020
Minka Pezdirc
minka.pezdirc@metlika.si
07 36 37 417