Javni razpis za izbiro izvajalca gradnje po odprtem postopku za operacijo "Odvajanje in čiščenje v porečju Kolpe - Občina Metlika"

17.11.2020 Duška B. 132
17.11.2020
Javni razpisi in javni natečaji
07.12.2020 do 09:00
Minka Pezdirc
minka.pezdirc@metlika.si
07 36 37 417