Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka »Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Bočka«

14.11.2019 Duška B. 207
14.11.2019
Javna naznanila in razgrnitve
23.12.2019 ob 23:58
13.11.2019
Tanja Slobodnik
tanja.slobodnik@metlika.si
07 36 37 418