Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN Metlika in okoljskega poročila

10.12.2018 Duška B. 974