PODPIS GRADBENE POGODBE ZA 3. FAZO INVESTICIJE, KI SE IZVAJA V SKLOPU OPERACIJE »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU KOLPE- OBČINA METLIKA«

16. 3. 2023 Barbara V. 219