Nova cesta za Križevsko vas in rekonstruirana cesta od Primostka do Grma, pločnik na Primostku in dva para avtobusnih postajališč na Primostku in Otoku, uradno predana namenu

16. 11. 2022 Barbara V. 145