Obnovljen vodovod in kanalizacija na Krasincu, 2. faza, 4. etapa, predana namenu

5. 11. 2022 Barbara V. 106