Podpis gradbene pogodbe za izvedbo investicije »Preplastitev vozišča LC 255041 Drašička roka - Bojanjska roka (Slamna vas)«

18. 5. 2022 Barbara V. 96