Mira Brodarič prejemnica zlatega znaka Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

29. 4. 2022 Barbara V. 131