Zahvala župana organizacijam, ki so prvi šolski teden poskrbele za varno pot naših otrok v šolo in domov

3. 9. 2021 Barbara V. 89