Zahteva posameznika za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Oddaj zahtevo

Opis postopka

Pravna podlaga za izvedbo postopka