Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka