Vloga za izdajo dovoljenja za posebno oz. podrejeno rabo javne površine in zaporo ceste zaradi izvajanja del

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka