Podpis gradbene pogodbe za 1. fazo investicije »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU KOLPE- OBČINA METLIKA«

3. 3. 2021 Duška B. 163