7. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020

1. 2. 2021 Duška B. 92
01.02.2021
Objave in pozivi
19.03.2021 do 13:00
Jožica Povše, Tina Štefanič - RC Novo mesto
lasdbk@rc-nm.si
041 317 177