Obvestilo občanom in lastnikom zemljišč: Pričetek aktivnosti na 3. in 4. etapi tretje razvojne osi jug

17. 8. 2020 Duška B. 292