Muzejska brezplačne avgustovske srede: Lavantinska škofa

Duška B. 47