Komisija za podeljevanje priznanj in plaket na področju športa

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Gordana Tasič
  • Sašo Jeršin
  • Vanja Vlah
  • Bojan Krajačič
  • Stanko Vlašič