Javni razpis za izbiro izvajalca del: "Obnova občinske ceste JP 755222 Vidošiči - Kamenica"

09.07.2019 Duška B. 255