Javni razpis za izbiro izvajalca del: "Obnova občinske ceste JP 755222 Vidošiči - Kamenica"

9. 7. 2019 Duška B. 318
09.07.2019
Javna naročila
23.07.2019 do 09:00
09.07.2019
JN004827/2019-B01
Povezava
09.07.2019
Tanja Slobodnik
tanja.slobodnik@metlika.si
07 36 37 418