Obvestilo o začasnem odpiralnem času Finančne pisarne Metlika

9. 10. 2018 Izbrisan U. 618