Ureditev cestne infrastrukture skozi naselje Gradac

28. 9. 2017 4