6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

9. 3. 2022 Barbara V. 170
09.03.2022
Javni razpisi in javni natečaji
31.12.2022 do 12:00
1.470.000,00 €
ARSKTRP
aktrp@gov.si
01 580 77 92