Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Metlika

16. 9. 2021 Tjaša K. M. 126
16.09.2021
Objave in pozivi
16.10.2021 do 00:00
16.09.2021
Tanja Slobodnik
tanja.slobodnik@metlika.si
073637418