Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. 478-28/2020 z dne 2.10.2020.

02.10.2020 Maja J. 80
02.10.2020
Namere in odločbe
02.11.2020 do 00:00
478-28/2020
02.10.2020
Maja Juranić
maja.juranic@metlika.si
07 36 37 401