Javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišč za gradnjo poslovnih objektov na območju poslovne cone »Pri Pildu« v Metliki

07.11.2019 Duška B. 249
07.11.2019
Javni razpisi in javni natečaji
02.12.2019 ob 12:00
07.11.2019
Martina Nemanič
martina.nemanic@metlika.si
07 36 37 424