Javni razpis za »Podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali v občini Metlika«

30.09.2019 Duška B. 176