Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Barbara Vraničar
  • Martina Legan Janžekovič
  • Ana Logar
  • Andreja Draginc
  • Boris Govednik