15.3.2017 - Obvestilo - razpis za prosto delovno mesto direktorja zavoda Zdravstveni dom Metlika

Svet zavoda Zdravstvenega doma Metlika na podlagi 11., 12. in 13. člena Statuta ZD Metlika in sklepa Sveta zavoda z dne 27.02.2017 razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTOR ZAVODA (M/Ž)

Na delovno mesto direktorja se lahko prijavi kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
- imeti mora najmanj univerzitetno izobrazbo,
- kandidat za direktorja z medicinsko izobrazbo mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj v medicinski stroki, kandidat za direktorja z nemedicinsko izobrazbo pa mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih.

K prijavi na razpis se mora predložiti:
- program dela in vizija razvoja zavoda,
- dokazilo, da ni bil kandidat pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- dokazilo, da zoper kandidata ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovno mesto direktorja je razpisano za petletni mandat. Kandidati naj prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom dela ter vizijo razvoja zavoda pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov Zdravstveni dom Metlika, CBE 71, 8330 Metlika, z oznako »Razpis za direktorja«.

Rok za oddajo prijav kandidatov je 31.03.2017. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.
 
Priloge:
- - zd metlika DL17-12.pdf
<< Nazaj na objave
kontakt
Občina Metlika
Mestni trg 24
p.p. 165
8330 Metlika
tel. ++386 7 36 37 400
fax. ++ 386 7 36 37 402
E-naslov obcina.metlika@siol.net
avtobusni vozni red 
železniški vozni red
 
     
 
© Občina Metlika - Pravno obvestilo Prijava
Izvedba in oblikovanje: p@rtner