24.11.2017 - Odprtje novo zgrajene komunalne infrastrukture v poslovni coni »Pri Pildu« v Metliki
24. novembra 2017 je župan Občine Metlika, gospod Darko Zevnik, skupaj z gospodom Francem Pircem, direktorjem gradbenega podjetja Pirc gradnje d.o.o. Ljubljana, slavnostno odprl novo zgrajeno komunalno infrastrukturo v poslovni coni "Pri Pildu" v Metliki. Zgrajeni del komunalne infrastrukture predstavlja 1. fazo komunalne ureditve od skupno 6 načrtovanih faz.
 
Prvi koraki faznega urejanja poslovne cone so bili narejeni že v preteklih letih, ko je Občina zanjo izdelala Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) in kasneje projektno dokumentacijo za komunalno ureditev cone. Sledila je parcelacija zemljišč v skladu z OPPN in prva zemeljska dela v coni.
 
Investicija vrednosti cca. 490.000,00 EUR je bila v višini 85% sofinancirana z nepovratnimi sredstvi s strani EU in Republike Slovenije (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). Gradbena dela je izvajalo podjetje Pirc gradnje d.o.o. Ljubljana, ki je nastopalo s podizvajalskim podjetjem Teleg-M d.o.o.
 
Projekt je zajemal izgradnjo ceste s pločnikom in javno razsvetljavo, v skupni dolžini cca. 350 m. V projekt je bila prav tako vključena izgradnja meteorne in fekalne kanalizacije (vsake cca. 300 m) ter vodovod v dolžini cca. 260 m. Investiciji sta se pridružila tudi upravljavca telekomunikacijskega in elektroenergetskega omrežja, torej Telekom Slovenije d.d. z izgradnjo telekomunikacijskih vodov in Elektro Ljubljana d.d. z delno izgradnjo elektroenergetskih vodov.
 
Novo pridobljena komunalna infrastruktura bo omogočila gradnjo gospodarskim subjektom na sedmih gradbenih parcelah, določenih v podrobnem prostorskem načrtu za to poslovno cono.
 
 
                                                                                                    Darko Zevnik
                                                                                            župan Občine Metlika
 
 
 
 
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«
Operacija se je izvajala v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast", v okviru izvajanja prednostne naložbe "Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji", specifičnega cilja" Povečanje dodane vrednosti MSP".
Slike
<- Nazaj na novice
kontakt
Občina Metlika
Mestni trg 24
p.p. 165
8330 Metlika
tel. ++386 7 36 37 400
fax. ++ 386 7 36 37 402
E-naslov obcina.metlika@siol.net
avtobusni vozni red 
železniški vozni red
 
     
 
© Občina Metlika - Pravno obvestilo Prijava
Izvedba in oblikovanje: p@rtner